30 plus 30 vzw

Kerkhof van Brussellaan, 8 - 1140 Brussel
Tel. +32(0)2 726 52 41 - Fax +32(0)2 703 03 05
Email : info@30plus30.be

Permanente activiteiten

Het programma voor de permanente activiteiten van onze vereniging wordt als volgt gedefinieerd:

 • ontvangst van gratis juridische raadgevingen,
 • bijstand voor het uitvoeren van sommige formaliteiten, voor het opstellen van allerlei documenten, zoals fiscale verklaringen…,
 • ontvangst van permanente informatie, voor wat het sociale aspect betreft, dankzij het versturen van het tweemaandelijks “Contacttijdschrift" gedrukt op 3 000 exemplaren,
 • dagelijkse permanentie in onze lokalen (gesloten in de namiddag in juli en augustus),
 • het organiseren van becommentarieerde socioculturele en historische uitstappen, conferenties, …, bezoek aan merkwaardige sites: musea, kastelen, kerken, …, met voor elk een historische uiteenzetting,
 • ervoor zorgen dat al onze leden in het bezit zijn van de inlichtingen die te eigen bate nodig zijn voor hun sociale voorzorg en sociale wetgeving en hen oriënteren naar de verschillende diensten, …

Sociale activiteiten

 • Thuiszorg door een door de (RIZIV) goedgekeurde verpleegsterploeg
 • Aan-huis-hulpverlening – bezoek (in het hospitaal of niet) aan zieke personen of senioren, die ondergebracht worden in rusthuizen, om:
  • Eerst te luisteren
  • De noden te registreren
  • Toegang te verlenen aan de verschillende "30+30" diensten
  • Raad geven bij eventueel te ondernemen administratieve stappen
  • Oriënteren naar adequate organismen
  • Troosten dankzij de aanwezigheid van een vriendin
 • Dagelijkse sociale permanentie
 • Wetgeving en opvolging van sociale dossiers zoals deze voortvloeiend uit:
  • Gehandicaptenfonds
  • Ministerie van Sociale Voorzorg (herkenning van de handicaps, …)
  • Dienst voor Pensioenen (bezoldigden, zelfstandigen, openbare functie)
  • Mutualiteiten (verzekering, ziekte, zorgverlening, …)
  • Administratie van Financiën (B.F.P., verklaringen, klachten, toevlucht, …)
 • Opstellen van oproepdossiers betreffende pensioen, invaliditeit, mutualiteit, belastingen, …
 • Juridische hulpverlening (hoofdzakelijk dossiers bij het Vredegerecht).
  • Situatie van gescheiden of eenzame personen
  • Relaties met kinderen of familie
  • Buurtproblemen
 • Respect voor de wetgeving betreffende de commerciële toepassingen (krediet, aankoop per brief of op afbetaling, …)
 • Wet op de goederenbescherming – hulp- en raadgevingen
 • Geschillen onder huurders en eigenaars – Overdreven toepassing van het Burgerlijk Wetboek
 • Sociale woningen – Raadgevingen en tussenkomsten
 • Schenking van pakjes
 • Anonieme tussenkomsten: aanbiedingen van dekens, lakens, kledij en allerlei voorwerpen, geld, …
 • Reden van vervoer van oude mensen: ziekten, behandelingen, te ondernemen stappen, …
 • Voor alle leeftijd: gehandicaptenhulp
 • Samenwerking met een fitnesscentrum zodat onze leden kunnen genieten van aangepaste sportactiviteiten onder toezicht van een gekwalificeerde persoon en om de lichamelijke conditie te onderhouden (seniorencursus, onderhoudsgymnastiek, step, gym tonic, fitness, yoga, hammam, sauna, …).
 • Sociale vakanties: keuze van de vakantiebestemmingen vermeld in de verschillende catalogi van Tours Operators met interessante kortingen. Groepsreizen aan de kostprijs – Licentie A.5214
 • Reisverzekeringen.

Socioculturele activiteiten

De Vzw “30+30” organiseert het hele jaar door talrijke uitstappen. Deze gebeuren per autocar en de ingeschreven personen hebben een te maken keuze tussen de vertrekplaatsen in Evere of Schaarbeek (aan te duiden bij de inschrijving). Voor het instappen op sommige geplande plaatsen, is een aantal ingeschreven personen vereist. Een vertrekplaats is ook mogelijk in Wezembeek-Oppem (voor min. 10 inschrijvingen).

Reservatie en betaling

De reservatie zal alleen weerhouden worden op het ogenblik van de betaling in ons lokaal (in speciën of per cheque) of bij ontvangst van het betalingsbericht op één van onze bankrekeningen. Vergeet niet uw lidnummer + de plaats waar u de bus neemt en de bestemming te vermelden.

U kan zich eveneens inschrijven bij:

Mevrouw DEFOIN Hildegarde - Tel. 02/726 83 39

Ingeval van reservatie per telefoon, is het imperatief om zo snel mogelijk te betalen. Dikwijls vertonen de personen, die niet betaald hebben, zich niet op de dag van de activiteit. Maar wij betalen gidsen, toegangsbiljetten, reservaties … op voorhand. Indien personen zich niet melden, verliezen we geld ten nadele van onze sociale activiteiten. Anderzijds zouden leden, die op de wachtlijst ingeschreven staan, over deze plaatsen kunnen beschikken.

Annulering

Elke geannuleerde excursie wordt slechts terugbetaald indien de annulering medegedeeld wordt vóór de uiterste inschrijvingsdatum (min € 2,50 voor dossierskosten Bank); voor deze van meerdere dagen tenminste € 30,00 + deze voorzien in de reglementering ReisAg.

De inkomkaarten voor vertoningen, tentoonstellingen, bezoeken aan musea of andere, geven geen enkel recht op terugbetaling.

!!Heel belangrijk!!! Ons secretariaat onmiddellijk verwittigen voor elke verandering: Adres - Telefoon - GSM - E-mail… en/of ons mee te delen dat u wenst dat ons «Contacttijdschrift 30+30» naar personen verstuurd wordt die dit nog niet ontvangen.

Aankondiging activiteiten

Alle informatie (prijs, invulstrookje enz.) over al deze activiteiten wordt in de gepubliceerde tweemaandelijkse “Contacttijdschriften” vermeld. Wenst u meer informatie gelieve telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat, nummer 02 726 52 41.

De Vzw "30+30" is verzekerd tegen financiële insolvabiliteit bij het Garantiefonds voor Reizen, Metrologielaan, 8 te 1130 Brussel. Licentie A.5214.