30 plus 30 vzw

Kerkhof van Brussellaan, 8 - 1140 Brussel
Tel. +32(0)2 726 52 41 - Fax +32(0)2 703 03 05
Email : info@30plus30.be

Bij de Vzw “30+30” zijn er drie soorten leden: de oprichtingleden, de effectieve leden en de aangesloten leden.

In de statuten spreekt men van deelgenoten en aangesloten leden; maar onder de deelgenoten vindt men de leden die bij de oprichting van de Vzw aanwezig waren en waarvan hun namen gepubliceerd werden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1ste november 1973: dit zijn dus de oprichtingsleden. Behalve voor wat deze personen betreft, worden de deelgenoten door de Beheerraad opgenomen. Al de deelgenoten bieden, hun vrijwillige tussenkomst, hun vaardigheden, hun ervaringen, hun toewijding en hun werkzaamheden aan de Vzw aan (cf. artikel 6 van onze statuten): dit zijn de effectieve deelgenoten.

Daarnaast vinden wij de aangesloten leden: het betreft hier elke persoon die door de Beheerraad werd toegelaten en die het gevraagde lidmaatschapbedrag betaald heeft.

De aangesloten leden genieten van alle diensten van de Vzw en van alle voordelen die deze vereniging voor hun welzijn heeft kunnen bekomen. Deze leden zijn geen leden van de Algemene Vergadering en bijgevolg zijn zij ook niet stemgerechtigd.

Lid worden van “30+30” is:

- Zich kunnen inschrijven en deelnemen aan al onze socioculturele activiteiten, reizen, uitstappen, … aangeboden aan zeer voordelige tarieven.

*****************************************************************************************************************

Voordelige vakanties via de VZW "30+30"

De leden van de Vzw “30+30” genieten van een sociale korting op de prijzen die opgenomen worden in de brochures van de volgende touroperatoren: THOMAS COOK (niet geldig op de vakantie met auto, DISNEYLAND IN PARIJS …), PEGASSE, BEST TOURS, SKIWORLD, TRANSEUROPE, COSTA CROISIERE, MSC CROISIERES, ODYSSEUS, enz.
(Zelfs wat “Last Minuten” betreft)
Voorwaarden:
 U reserveert via “30+30”.
 Lid zijn en in orde met de bijdragebetaling.
 Korting toegestaan op het totale bedrag van de reis, exclusief BTW en luchthavenbelastingen.
 De korting wordt alleen maar toegestaan bij het reserveren van de reis.
 Dossierkosten worden aangerekend.
 De korting is niet cumuleerbaar met andere structurele kortingen.
Voor meer informatie: info@30plus30.be of tel. 02 726 83 39 – 02 726 52 41
De Vzw “30+30 is tegen de financiële insolvabiliteit verzekerd bij het Garantiefonds voor Reizen, Metrologielaan, 8 te 1130 Brussel. Licentie A5214

***************************************************************************************************************************

- Gratis ons tweemaandelijks “Contacttijdschrift” ontvangen waarin al de door onze Vzw voorgestelde activiteiten, de prijzen en de inschrijvingsmodaliteiten maar ook allerlei informatie en raadgevingen die voor onze leden nuttig zijn, vermeld worden. Alle administratieve, sociale en juridische hulp ontvangen (pensioen, invaliditeit, mutualiteit, fiscaliteit, sociale woningen, alleenstaande of gescheiden personen, buren, krediet, aankoop per briefwisseling of op afbetaling, geschillen tussen huurders/eigenaars, hulpverlening aan gehandicapten, opvolgen van personen ondergebracht in een rusthuis of andere, ziekenbezoek (in het ziekenhuis of thuis), … De thuiscoördinatie wordt verzekerd door mevrouw PIERLET en haar ploeg (verpleging) en het Centrum voor Geneeskunde en Studie (kinesitherapie + verpleging).

- Mogelijke kortingen voor uw vakanties met de auto of per vliegtuig (Lic. A.5214).

- Van de sociale voorwaarden kunnen genieten.

De personen die willen aansluiten mogen dit doen in ons lokaal of door storting van het lidmaatschapbedrag op één van onze rekeningen. In dit laatste geval, gelieve “Bijdrage (jaar) … - Nieuw lid” te vermelden.

Voor de personen die al enkele jaren zijn aangesloten, gelieve “Bijdrage (jaar) … + uw lidkaartnummer + de activiteit(en) en de detaillering waarvoor u betaald hebt” te noteren.

De prijs voor de personen die zich als lid willen inschrijven bedraagt € 20,00 voor de 50 jarigen en meer en € 27,00 voor diegene die nog geen 50 jaar oud zijn.

Belangrijk voor onze leden te Wezembeek-Oppem: ingeval van deelname van minstens 10 personen, is de halte van de autocar voorzien aan het kruispunt Renbaanlaan/Mechelsesteenweg.

Inlichtingen: mevrouw PAQUOT Marie – Tel.: 02 782 18 02.

************************************************************************************************************************************

BELANGRIJK BERICHT

Beste Leden,

Graag ter herinnering: het reserveren voor het bijwonen van onze socioculturele activiteiten kan alleen maar bevestigd worden door de betaling in ons lokaal of bij ontvangst van de betalingsorder op een van onze rekeningen.
Vergeet ook niet uw lidmaatschapnummer, de autocarplaats waar u opstapt en de bestemming te vermelden. Gaat het om een schenking, vergeet dit ook niet te vermelden.
Wij danken u voor uw begrip.

************************************************************************************************************************************

DOE EEN SCHENKING!

Meer dan 48 jaar

- Uw vereniging mobiliseert zich om de levens- en kwaliteitsvoorwaarden van onze senioren, de gehandicapten, de alleenstaanden, de meest beroofden en kwetsbaarste te verbeteren.

- Uw vereniging is aanwezig om de armoede en sociale onrechtvaardigheid te bestrijden.

- Uw vereniging vecht voor hen “die door de maatschappij vergeten worden”, soms door overconsumptie of door sommige onmenselijke administratieve instellingen.

Onze strijd is verre van beëindigd; dagelijks vraagt hij naar inspanningen, menselijke en financiële middelen. De menselijke factor hebben wij al, aan u om te oordelen of wij onze strijd voor mensengelijkheid verder zetten dankzij onze sociale, verpleegkundige en psychologische hulpverlening.

HELP ONS, uw schenkingen, hoe klein ook, zijn een kostbare hulp waarmee wij onze opdracht tot een goed einde kunnen brengen. Voor elke jaarlijkse schenking van ten minste € 40,00, wordt een fiscaal attest afgeleverd waardoor u een belastingbesparing kunt verwezenlijken. (Het Ministerie van Financiën geeft ons hiervoor de toestemming).
Gelieve bij uw storting te vermelden dat het een SCHENKING betreft, zodat we ze alsdusdanig in onze boekhouding kunnen opnemen.

De Vzw’s zoals de onze ontvangt van de publieke overheid geen of bitter weinig subsidies.

Daarom is uw vrijgevigheid voor ons een waardevolle steun; zij is de energie die nodig is om onze taken te vervullen.

HARTELIJKE DANK.