30 plus 30 vzw

Kerkhof van Brussellaan, 8 - 1140 Brussel
Tel. +32(0)2 726 52 41 - Fax +32(0)2 703 03 05
Email : info@30plus30.be

Ons tweemaandelijks “Contacttijdschrift” dient ook als steunpilaar om een kleine advertentie of publiciteit te publiceren die door vele personen (ongeveer 8 500 families) zullen gelezen worden.

KLEINE ADVERTENTIES

Aanvragen om advertenties in te lassen gebeuren samen met een cheque of een overschrijving op ons rekeningnummer IBAN BE52001033264309 voor een bedrag van € 15,00 voor 5 lijnen en € 5,00 voor de leden “30+30” (+ € 2,50 per lijn meer). De advertenties moeten een maand vóór de uitgave aan het secretariaat worden bezorgd.

De VZW “30+30” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, maar de auteurs zijn het wel.

PUBLICITEIT

Verschillende schikkingen van inlassingen zijn mogelijk. Aarzel niet om ons secretariaat te contacteren voor meer informatie en om de prijzen te kennen.

Opgenomen Publiciteit in onze “Contacttijdschriften”