30 plus 30 vzw

Kerkhof van Brussellaan, 8 - 1140 Brussel
Tel. +32(0)2 726 52 41 - Fax +32(0)2 703 03 05
Email : info@30plus30.be

Het tweemaandelijks “Contacttijdschrift 30+30”

Het is raadzaam een band te leggen tussen alle leden. Daarom wordt ons tweemaandelijks “Contacttijdschrift 30+30” zesmaal per jaar aan 7 000 families verzonden. Door deze verspreiding aan alle families, worden verschillende personen getroffen.

In een hoofdartikel (Edito) brengt de Voorzitter een uiteenzetting van de actuele problemen die onze senioren aanbelangen. Vervolgens geeft het tijdschrift een korte inhoud weer van de voornaamste activiteiten van de Vzw; het doet een oproep voor vrijwilligheid en vermeldt het jaarlijks galafeest (bal, concert, theatrale avond, …).

Met als centraal punt de actuele problemen ingeleid met een brief van de Voorzitter-Stichter, herinnert dit tijdschrift ons aan de enorme hulpverleningwaaier die de Vzw ons aanbiedt en het herneemt alle verschillende activiteitengegevens die kenbaar moeten worden gemaakt.

Tenslotte vermeldt dit tijdschrift een reeks informatie over een reeks vragen die de senioren van de 3de leeftijd zich stellen. Ook het jongere publiek wordt hier niet vergeten.

Om deze publicatie mogelijk te maken worden verschillende vrijwilligers hiervoor aangesproken die voltijds, gedurende een week, instaan voor het bijeenrapen en onder omslag brengen van dit tijdschrift. Het inzamelen van informatie, de voorbereiding van de socioculturele uitstappen en circuits, de redactie, de verbetering, het drukken enz. niet vergeten.

Wij danken de “Commission Communautaire Française”, de Gemeente van Evere, de Nationale Loterij, Koning Boudewijnstichting alsook Plus Magazine, Budget & Rechten en het Sociaal Bulletin, voor de informatie die nodig is om onze artikelen in ons tweemaandelijks “Contacttijdschrift” op te nemen.

Het Jaarlijks Verslag van de Vzw

Ieder jaar publiceert de VZW haar Jaarlijks Verslag. Dit verslag is alleen Franstalig.